NEWAYS Group International

SVETOVANJE TRENINGI COACHING
     
 
Mitarbeiterförderung 	Einstellung zu Konflikten


Teme za NEWAYS trening narejen po vaši meri

Usmeritev podjetja Biti voditelj
Poslanstvo in vizija
Vrednote
Kultura vodenja
Strategija podjetja
Osebnostni profil / zahteve za osebnost vodje
Osebne slabosti in prednosti
Insights, DISC analiza potencialov
Kje se začne moj uspeh
Predstave določajo vedenje
Upravljanje, vodenje
Sprejemanje odločitev
Spodbujanje podjetniškega razmišljanja in
delovanja
Upravljanje s časom in organizacija dela Spremembe in izboljšave
Osebni odnos do ravnanja s časom
Analiza lastnega načina dela
Orodja za planiranje
Upravljanje samega sebe
Delovne tehnike
Življenjsko ravnotežje
Mrežno planiranje v podjetju
Strategija pri upravljanju s časom
Razvoj podjetja s predlogi
Definicija in implementacija procesov izboljšav
>KVP >KAIZEN
Izkoriščanje potencialov za spremembe
Tim Spremembe sodelavcev
Naravnanost
Timska miselnost pred oddelčno
Sinergije
Razvoj tima
Sposobnost dela v timu
Timsko delo
Spodbujanje ustvarjalnosti / iskanje idej
Vodenje timov
Kreativnost v timu
Moja slika, slika drugih, slika tima
Indoor/Outdoor
Iskanje sodelavcev
Oglasi za iskanje sodelavcev
Predstavitveni razgovori
Izbor sodelavcev
Zaposlitveni razgovor
Program uvajanja sodelavca
Odpuščanje in zapuščanje sodelavcev
Tehnike pogajanja Ciljno vodenje
Osnove medosebne komunikacije
Ciljno vodenje razgovorov
Tehnike pogajanja
Psihologija/tehnika vprašanj/aktivno poslušanje
Cilji podjetja
Sistem ciljev
Transfer ciljev
Sprejetje ciljev
Odgovornost za cilje
Aktivnosti/ukrepi
Rezultat/kontrola
Filozofija in stili vodenja Delegiranje
Moja filozofija vodenja
Stili vodenja
Moj preferenčni stil vodenja
Vodilni kot vzor
Stopnje delegiranja
Nevarnosti pri delegiranju
Delegiranje kot razvoj sodelavcev
Pridobitev časa z delegiranjem
Razvoj sodelavcev Reševanje konfliktov
Profil delovnega mesta
Razvojni razgovor
Koncept izobraževanja
Potrebe po izobraževanju
Strateški razvoj sodelavcev
Deficitno/ potencialno spodbujanje sodelavcev
Naravnanost ob konfliktih
Prepoznavanje konfliktov
Razumevanje konfliktov
Stopnje konfliktov
Tipi konfliktov
Vedenje ob konfliktih
Vodenje razgovorov pri konfliktih
Reševanje konfliktov
Razgovori s sodelavci Metalna moč pri vodenju
Ciljni razgovor
Motivacijski razgovor
Ocenjevalni/spodbujevalni razgovor
Kontrolni razgovor
Dajanje povratne informacije
Zavestna pohvala in priznanje
Kritika
Osebna naravnanost:
do sebe/dela
do sodelavcev, kolegov, vodij
do sprememb
Naravnani na priložnosti ali izzive
Orodja za samomotivacijo
Pozitivno razmišljanje
Življenjski motivi
Tehnike dihanja in koncentracije
Obvladovanje močnih čustev in energij - jeza
Komunikacija v podjetju Retorika in prezentiranje
Osnove komunikacije
Sistem informiranja
Kultura telefoniranja/e-mailov
Razgovori in sestanki
Moderiranje
Kreativnost na sestankih
Priprava: izgradnja in struktura prezentacije
Osebno delovanje na druge: povratna
informacija in optimiranje
Drža,glas, dihanje, artikulacija
Suverenost: med vprašanja, ugovori, motnje
Prezentacijske tehnike: mediji , pripomočki
Strah pred nastopom