NEWAYS Group International

SVETOVANJE TRENINGI COACHING
     


Trening
Štejejo rezultati

Celoten trening je stalen proces napredovanja k jasno definiranemu cilju. Izmenjava posameznih enot treninga in obdobja prenosa znanj v prakso. Pri tem se vsak korak nadgrajuje s predhodnim. Rezultati se vedno znova preverjajo. Razvoj sodelavcev se intenzivno spodbuja s pomočjo vaših notranjih in naših zunanjih sodelavcev.

Download PDF:
 

Spremljanje procesa, povratne informacije, preverjanje uspeha in povezava v prakso so naša orodja.
Naše metode so poslušanje, spraševanje, usmerjanje, motiviranje, popravljanje in stabiliziranje.
Naši trenerji vedo o čem govorijo.
Prihajajo iz prakse z dolgoletnimi izkušnjami v gospodarstvu.

Nekaj tem iz našega programa:

Trening vodilnih in vodij
Vodenje zaposlenih
Vodenje razgovorov
Vodenje letnih razgovorov

Trening prodaje

Key account management
Telefonska prodaja
Prodaja v trgovini
Prodaja na terenu
Strateška prodaja

Team trening
Upravljanje konfliktov
Razvoj timov
Projektno vodenje
Timsko delo

Razvoj osebnosti
Upravljanje s časom
Premagovanje stresa
Retorika in nastopanje
Tehnika prezentiranja
Moderiranje