NEWAYS Group International

SVETOVANJE TRENINGI COACHING
     Trenerji NEWAYS - gorup Slovenija

Trenerji NEWAYS V sloveniji
Svetovalci in trenerji prihajamo iz prakse.

Naše delo in razvoj potekajo timsko. Ob redni izmenjavi izkušenj in primerov dobre prakse se sistematično vsebinsko - strokovno in teoretično izpopolnjujemo.

Ker sami ne znamo in ne zmoremo vsega, se vedno tesneje povezujemo tudi s trenerji in trenerkami iz drugih podjetij. Naš cilj je, da dobijo udeleženci naših treningov najboljšo kombinacijo znanja in osebnega doživetja.

Z nami se boste lahko pogovorili o zelo konkretnih vprašanjih. Pomagali vam bomo, da boste brez kompromisov, jasno usmerjali vaše delo po optimalni poti do želenih rezultatov.

Veselimo se vaših vprašanj, ki nam jih lahko pošljete direktno po elektronski pošti.

Andrej Plevnik, udis
NLP Praktik,NLP Mojster in NLP Master-Coach po mednarodnem programu INLPTA, TA basic level.
Licenca DISC, PAPI

Pri delu izhaja iz dolgoletne prakse in uporablja komplementarna znanja iz NLP in transakcijske analize.
Od leta 1992 ima izkušnje v prodaji, marketingu, vodenju na vodilnih in vodstvenih mestih v domačih in mednarodnih podjetjih.
Od leta 1995 je trener, svetovalec  in coach v prodaji, managementu in razvoju kadrov.
Je aktivni član številnih združenj:  Ameriškega združenja za trening in razvoj ASTD, Društvo moderatorjev Slovenije,
INCO gibanje, Društvo kadrovskih delavcev Ljubljana.
Od 2011 samostojen NEWAYS partner.

NEWAYS – International Slovenija
Svetovanje Andrej Plevnik s.p.
Cesta 5.maja 29
1370 Logatec
Tel. +386 31 625 316
Fax +386 1 7564 169
e-mail:plevnik@neways-group.com

Mirjana Mladič
Univ.dipl.ekon. Več kot 8 let izkušenj na področju tržnih raziskav, oglaševanja, pospeševanja prodaje, stikov z javnostjo in organizacije. Različne vodstvene funkcije na področju marketinga in organizacije. Od 1995 svetovalka in trenerka za marketing, razvoj strategij in komuniciranja za podjetnike in managerje. Delo v mednarodnih svetovalnih timih. Certifikat PHARE za podjetniškega svetovalca (1996), Svetovalka specialistka za strateško načrtovanje in marketing - Vavčerski sistem JAPTI (2001), certificirana svetovalka za družbeno odgovornost podjetij. Izkušena moderatorka različnih skupin, kombinira različne pristope, med drugim miselne vzorce, grafično moderiranje, različne oblike skupinskega dela.
V skupini NEWAYS sodeluje od leta 2005.