NEWAYS Group International

SVETOVANJE TRENINGI COACHING
     


Uspešna prodaja

Cilj
Uspešno prodajati

Teme
Osnove in podlaga za uspešno prodajanje
Osebna naravnanost za prodajo
Samomotivacija
Osebno delovanje
Uspešen telefonski razgovor
Analiza potreb
Učinkovita prezentacija produkta oz. storitve
Kako priti do zaključka- prodaje
Dosledno in učinkovito zaključevanje
Obravnava reklamacij
Uspešne prezentacije in uporaba tehnik prezentiranja
Upravljanje z odnosi - Relating
Planiranje časa - planiranje obiskov


Struktura
Trening je usmerjen k takojšnjemu prenosu znanj v prakso med
posameznimi trening dnevi..
Vsak posameznik je deležen osebne povratne informacije trenerja.Kraj
trenutno ni razpisanih terminov

Trajanje
5x 1 trening dan v razmikih po ca. 4 tedne.
Trenutno ni objavljenih terminov.

Stroški

Termini
Trenutno ni razpisanih terminov