NEWAYS Group International

SVETOVANJE TRENINGI COACHING
     


Posebni treningi

Vodenje projektov
Kako uspešno voditi projekte?
Nehierarhično vodenje
Problemi, priložnosti, prepoznavanje projektov
Analiza priložnosti/rizikov
"Prodaja" projektov
Projektno planiranje(PSP, mejniki…)
Kreitanje timov
Vodenje timov
Usmerjanje in vodenje projektov
Zaključevanje projektov
* v sodelovanju s partnerskim podjetjem
Relating®/ Upravljanje odnosov
Zakaj si nekdo želi sodelovati prav z nami?
Osebna naravnanost do negovanja odnosov
Spoznajmo pomembnost odnosov za uspeh
Analiza kvalitete odnosov
Izgradnja odnosov
Negovanje odnosov
Uporabimo kontakte
Upravljanje s časom
Zakaj v za polovico krajšem času ne naredimo dvakrat več?
Naša naravnanost glede časa
Eisenhower je narobe!
Analiza dejavnosti
Management časa
Upravljanje s seboj/življensko ravnotežje
Delovne tehnike
Mrežno planiranje
Doslednost
Tim
Kako postane tim uspešen?
Timsko delo
Timska usmerjenost pred oddelčno
Sodealvec tima/vloga v timu
Spodbujanje kreativnosti/iskanje idej
Vodenje timov
Faze razvoja timov
Vodenje sestankov
Moderiranje
Elektrarna človek
Kako upravljam s samim sabo?
Motivacija za vlaganje v lastno zdravje
Bilanca dnevne energije - kam vlagam dnevno svojo energijo?
Dvig nivoja osebne energije
Psihologija uspeha, misli gradnik za uspeh ali neuspeh
Spoznavanje učinkovitih psiholoških tehnik za dvig notranje moči.
Kaj je stres, kako nastane,kako vpliva na mojo učinkovitost.
Koliko znižamo lahko nivo stresa z večjo odpornostjo.
Vloga podzavesti, mentalni trening - dovoljen doping za vodje
Sejem
Kako uspešno pripraviti in izpeljati sejem?
Gostitelj
Ločimo pleve od zrnja
Parkiranje obiskovalcev
Brezplodni pogovori ali ciljno naravnano vodenje pogovora?
Izkoristek sejemskega prostora
Ostanimo konkretni
Telefoniranje
Kako uspešno telefonirati?
Vedenje in vodenje razgovora
Osebna naravnanost
Uspešna priprava
Akvizicija - pridobivanje novih strank
Dogovarjanje terminov
Obravnava ugovorov
Uspešno klicanje po ponudbah
Retorika in prezentiranje
Priprava: izgradnja in struktura prezentacije
Osebno delovanje na druge: povratna informacija in optimiranje
Avtentičnost: Modulacija, gestika, mimika
Drža,glas, dihanje, artikulacija
Suverenost: med vprašanja, ugovori, motnje
Prezentacijske tehnike: mediji , pripomočki
Strah pred nastopom
Sim:Vendo®
Prva strukturirana simulacija prodajnega procesa
Uspeh prodaje iz 360° perspektive
Analiza za spodbujanje posameznih sodelavcev
Povezovanje različnih skupin
Integracija novih sodelavcev
Intenzivni trening tudi pri večjih skupinah
Razvoj profesionalne rutine
Trening ob novih prodajnih programih
Pridobivanje samozavesti