NEWAYS Group International

SVETOVANJE TRENINGI COACHING
     Načela

Poslanstvo

V središču našega delovanja je človek v poklicnem okolju. Podjetjem pomagamo ustvarjati in ohranjati ravnovesje med različnimi kriteriji, ki so bistveni za uspeh podjetja.
Ob spremembah našim strankam stojimo ob strani, skupno rešujemo težave in pomagamo pri hoji po »novih poteh«.

Izkušnje iz prakse

Moč, da vam pomagamo, črpamo v naših več kot 15-letnih domačih in mednarodnih izkušnjah. Smo ustvarjalci impulzov. Priložnosti za prihodnost nastajajo iz preteklih izkušenj vseh udeleženih. Velike naloge se rešijo samo s skupnimi močmi.

Na začetku stoji cilj …

Vsako podjetje je unikat, tudi vaše. Njegova zgodovina, njegovi ljudje, kultura pa tudi priložnosti in možnosti.
Najbolje spodbujamo ljudi individualno. Enako velja tudi za podjetja.


Pod tem razumemo delo v postopnem vztrajnem procesu z jasnim namenom, jasnim ciljem in jasnimi zahtevami.

Analiza!

Ali nam uspeva motivirati naše zaposlene za doseganje ciljev
podjetja?
Ali imajo naše vizije dovolj moči za izzive prihodnosti?
Ali se razpoznavno razlikujemo od konkurence?
Ali naša organizacijska struktura podpira naš uspeh?
Ali smo v kriznih obdobjih sposobni hitro uvajati spremembe?
Ali spodbujamo razvoj in kreativnost?
Ali se s strankami pogovarjamo bolj o učinkih kot o cenah?
Ali dovolj aktivno negujemo odnose s strankami?
Ali naše stranke čutijo, da so njihove potrebe bolj pomembne od
lastnosti naših produktov?
Ali nam uspeva navdušiti naše stranke?
Ali zahtevamo in spodbujamo podjetniško razmišljanje naših
sodelavcev?
Ali strateško izobražujemo sodelavce?
Ali živi mrežno razmišljanje in sodelovanje med oddelki ?
Ali izkoriščamo probleme kot možnost za izboljšave?
Ali nudimo ambicioznim sodelavcem možnost razvoja kariere?
Ali naša kultura vodenja prispeva k atraktivnosti uspešnega
delodajalca?

… na koncu uspeh!